Osnovni podaci tvrtke

  • Fine krpice d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Đorđićeva 23, 10 000 Zagreb;
  • Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 081071334
  • Iznos temeljnog kapitala u iznosu 20.000 kuna uplaćen u cijelosti;
  • Direktor: Ana Ivančić
  • Transakcijski račun otvoren kod Privredne banke Zagreb, IBAN: HR6623400091110837415 i Hrvatske poštanske banke, IBAN: HR5023900011101065759.
  • OIB: 22171851140 / VAT Nr: HR22171841140